ภาพหลัก

ทำความเข้าใจการจำแนกและลักษณะของสารเคลือบหลุมร่องฟันได้อย่างรวดเร็ว

ซีลแลนท์เป็นวัสดุซีลที่เปลี่ยนรูปตามรูปร่างของพื้นผิวซีล ไม่ไหลง่าย และมีระดับการยึดเกาะในระดับหนึ่ง

อ่านต่อไป