หลักการทำงานของเครื่องรีดร้อนประตูโลหะ

กดร้อนประตูโลหะเป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่สามารถให้ความร้อนสองส่วนที่เคลือบด้วยฟลักซ์บัดกรีล่วงหน้าเพื่อให้บัดกรีละลายและไหล หลังจากการบ่มจะเกิดอุปกรณ์เชื่อมต่อทางกลไฟฟ้าแบบถาวรระหว่างชิ้นส่วนกับตัวประสาน

อ่านต่อไป